Predelana čista glina

Uporaba surove gline je postala stalnica v gradbeništvu, pri izgradnji cestne infrastrukture, na deponijah komunalnih odpadkov, varovanju vodnih virov in še bi lahko naštevali.

Glina in njene lastnosti?
Karakteristike gline so zelo različne glede na posamezne vrste in nihajo od visoke plastičnosti (in posledično nepropustnosti) do nizke plastičnosti. Odvisno od specifičnega namena uporabe se mešanice gline prilagodijo zahtevam stranke. Izbirate lahko med selekcionirano surovo ali predelano-čisto (vakumsko oblikovano glino, primerne vlažnosti) za lažje vgrajevanje.


Možnosti uporabe: 
  • Za zaščito temeljev objektov pred vdori vode iz okolice. 
  • Za zatesnitev zbiralnikov pitne vode. 
  • Nasipi za varovanje vodnih virov (varovanje pred vdorom onesnaženih meteornih vod).
  • Tesnilni čepi horizontalnih vrtin pri gradnji tunelov.
  • Izdelava in zatesnitev nepropustnih nasipov na deponijah komunalnih odpadkov. 
  • Izdelava nepropustnih slojev na deponijah komunalnih odpadkov. 
  • Zatesnitev in izvedba zbiralnikov za vodo za namakanje, ribnikov, za napajanje živine… 

Izdelane analize:
Za določeno glineno mešanico imamo iz strani Zavoda za gradbeništvo izdelano analizo, vendar se vsako povpraševanje se obravnava individualno glede na namembnost in uporabo gline. V primerih, ko je potreben certifikat se ga lahko izda na podlagi analize specifično pripravljene gline (SARŽE) po zahtevah stranke.

Predelana čista glina je vakumsko oblikovana in primerne vlažnosti za lažje vgrajevanje. Uporablja se za zatesnitev zbiralnikov pitne vode, izdelavo tesnilnih čepov horizontalnih vrtin pri gradnji tunelov,...

 Pošljite povpraševanje

Datoteke